За робота да Винчи – отговори на най-важните въпроси

Получавам много въпроси от пациентки или в моята Фейсбук страница за робота Да Винчи и особеностите на този вид интервенция. Ето отговорите на най-важните от тях