Когато разглеждате или използвате тази Интернет страницата, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност съгласно действащото българско законодателство.

Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъп и използване на Интернет страницата "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н.".

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." и потребителите на Интернет страницата "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.

"ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

"ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ".

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

"ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и бази данни през интернет.

Чрез "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:1.1. Съдържанието на "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." - като текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение и няма за цел да подтиква ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства без лекарско предписание или към предприемане на всякаква форма на самолечение.

1.2. Съдържанието на "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н.", включително публикувани статии в областта на медицината, не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или друг медицински специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.

1.3.Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари или други здравни специалисти и не отлагайте търсенето на професионална медицинска помощ, поради прочетена в "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." информация.

1.4. Никога не ползвайте лекарства или лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг здравен специалист. "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." не носи отговорност за предприето самолечение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства без да прочетете внимателно листовката с указания за тяхната употреба.

1.6. "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." не носи отговорност за вреди и щети, настъпили във връзка с публикувана на портала "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н."  информация.

1.7. Чрез "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

1.8. "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." си запазва правото да посочва използваните в страницата "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, черпена от тях. Посочвайки използваните източници, "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." не ги рекламира, нито има за цел популяризацията им под каквато и да било форма.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.

2.2. Предоставената в страницата "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." информация се актуализира периодично. "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта.

3. ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

3.1. "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." . "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.

4. ДРУГИ

4.1. "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

4.2. Всички материали на Интернет страницата, включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след изрично посочване на страница "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." като източник и поставяне на директен активен линк към http://www.drkostov.com/.

4.3. Ползването на тази страница е изцяло на ваша отговорност. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за точност, истинност и обективност. Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.

4.4.Предвид международния характер на мрежата Интернет и че "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." е свързан с тази мрежа, "ДОЦ. Д-Р ИВАН КОСТОВ, Д.М.Н." не гарантира, че потокът информация към и от страницата няма да бъде следен и записван от трети страни.