Идеята за преминаване през операция, особено такава, която използва техника, с която пациентът не е напълно запознат, може да е достатъчна, за да повиши нивото на тревожност и безпокойство на пациента. Когато пациентите чуят, че трябва да се подложат на роботизирана хирургия, започват да си задават много въпроси.

Много често те търсят отговорите на тези въпроси в интернет, но информацията в това пространство не винаги е точна и проверена. Тук обръщам внимание на най- често срещаните митове за роботизираната хирургия.

Мит: Роботът извършва операцията.Хирургът просто въвежда някакви данни и след това изчезва от сцената.

Факт: Роботът предполага известна степен на автономност при вземането на решения за постигане на определени предварително програмирани задачи.Системата на хирургичния робот е напълно зависима от хирурга за всяко движение и действие.Докато хирургът седи на конзолата и управлява контролите за ръце и крака, роботизираната система предава тези движения на фини инструменти в тялото на пациента.Това е много подобно на шофиране на кола или летене на самолет – само че тук няма режим на автопилот.Ако хирургът спре, роботът също спира.

Всички движения на роботизираните инструменти следват ръката на хирурга, контролиращ джойстика. Роботът е отличен инструмент, при който обаче успешната операция зависи от опита на хирурга.

Мит: Роботизираната хирургия е скъпа технология без реални предимства.

Факт: Няма съмнение, че роботизираната хирургия е по-скъпа от конвенционалната лапароскопска или отворена хирургия.Има първоначална инвестиция и повтарящи се разходи за закупуване и поддръжка на това оборудване.Обикновено добавя около 25 – 30% към общата болнична сметка за всяка хирургична процедура.Допълнителните разходи обаче се компенсират от предимства като по-кратък болничен престой, ранно възстановяване и също така според последните изследвания – намаляване на процента на усложненията, след роботизирана хирургия.

Мит: Роботизираната хирургия не позволява на хирурга да „опипа“ вътрешните органи и следователно изчистването на лошите клетки не е толкова добро.

Факт: Вярно е, че настоящото поколение роботизирани системи не позволява усещане за твърдост или мекота на даден обект.Това обаче е преодоляно от отличната 3D визия с висока разделителна способност, увеличена от 10 до 12 пъти от роботизираната камера.Тя позволява на хирурга да си изгради „усещане“, и да може да усети текстурата и твърдостта на органите в тялото, което позволява гладка и щателна операция.Тази по-добра визуализация може действително да подобри изчистването на рака например, като улесни разграничаването между нормални и анормални части на органа – това е нещо, което ще се доказва в бъдеще чрез правилно проектирани изследователски проучвания.

Мит: Роботизираната хирургия е лесна.Всеки може да го направи!

Факт: Роботизираната хирургия не е лесна – просто изглежда така.Както всеки друг вид операция, тя се нуждае от солидна основа от знания и умения за постигане на най-добри резултати.Не машината, а човекът зад машината е най-важен.Роботизираната хирургия предлага напълно различен интерфейс в сравнение с конвенционалната отворена или лапароскопска хирургия и са необходими специализиран опит и обучение в тази конкретна технология, за да се овладеят нейните фини нюанси.

„Кривата на обучение“ или броят на операциите, които трябва да бъдат извършени от един хирург, за да стане опитен, се оценява на между 50 и 350 случая на роботизирана хирургия.

Мит: Лапароскопската хирургия не може да се извършва при много стари пациенти и малки деца.

Факт: Точно обратното - възрастта не е пречка.Успешни операции са правени на пациенти на възраст от 6 месеца до 90 години. Именно при такива пациенти е препоръчително да се използва роботизирана хирургия, тъй като при тях възстановяването от конвенционални операции е много по-трудно.

Мит: Отворената операция е по-добра, защото хирургът може да вижда по-добре със собствените си очи.

Факт: Технологията осигурява до 20 пъти увеличение.Следователно хирургът може да идентифицира структурите много по-ясно за прецизна операция, без да причинява кървене.

Мит: Работи ли винаги роботът?Опасно ли е, ако се появи неизправност?Може ли машината да се повреди?

Факт: Въпреки рутинната поддръжка на робота и рутинните проверки, непосредствено преди операцията, в изключително редки случаи възникват неизправности по време на операция и роботът не може да се използва.За такива случай са предвидени функции, които предотвратяват причиняване на пряко нараняване: инструментите или се заключват на място, в който случай те трябва да бъдат отключени;или инструментите „плават“ леко, но не се движат със сила в която и да е посока.