Да, диагнозата е притеснителна, но това не означава, че в бъдеще жената с такава диагноза няма да може да има деца

„Извънматочна бременност” - да, диагнозата е притеснителна. Но това не означава, че в бъдеще жената с такава диагноза няма да може да има деца. В интервю за порталa „Мама, татко и аз”, д-р Иван Костов обяснява какви са причините, симптомите и последствията на извънматочната бременност.

Какво представлява извънматочната бременност?

Как започва бременността? Оплодената яйцеклетка се спуска по маточната тръба в матката и се закрепва за лигавицата в най-подходящия участък. Този процес се нарича „имплантация”. Понякога настъпва отклонение в този процес и оплодената яйцеклетка се прикрепва за „неправилно място” - маточната шийка, или по-рядко - за яйчник или за коремната кухина. В този случай лекарите говорят за извънматочна бременност.

Какви са симптомите на извънматочната бременност?

Как да разпознаем извънматочната бременност така, че от една страна да не се загуби излишно време, а от друга - да не се подозира наличието на несъществуващ проблем? Симптомите при извънматочна бременност могат да бъдат същите както при нормална бременност - забавяне на поредната менструация. В същото време на фона на това забавяне могат да се наблюдават и слузести кървави изтичания от влагалището (понякога такива изтичания са признак за началото на прекъсване на нормална бременност).

Понякога менструацията настъпва в срок или с леко забавяне, но кръвотечението, по правило, е по-оскъдно. Други симптоми на извънматочната бременност са болките: те се локализират ниско долу на корема, по правило от страната на маточната тръба, където се е прикрепила яйцеклетката, и имат характерен „дърпащ” характер.

Какви могат да бъдат последствията от извънматочната бременност?

До какво води извънматочната бременност? Стените на маточната тръба, непредназначени за това да бъдат „дом” на плода, се разтягат и настъпва разрив. По-рядко такава бременност завършва с попадане на ембриона в стомашната кухина по кръвен път. Прекъсването на извънматочна бременност често е съпроводено от вътрешно кръвотечение, шок, загуба на съзнание и силни болки - в този случай е необходима спешна хоспитализация за оказване на неотложна хирургическа помощ.

Кога най-рано може да се диагностицира извънматочната бременност?

Диагностиката понастоящем е възможна в много ранен етап - положителните резултати от тестовете за бременност дават възможност да се открие дали въобще има такава. Ако има подозрения за извънматочна бременност (кръвотечение, болки) е препоръчително да се направи ултразвуково изследване на малкия таз с използване на трансвагинален датчик (ултразвуков датчик се поставя във влагалището). При отсъствие на оплодена яйцеклатка в матката, изследването се повтаря след няколко дни или жената се хоспитализира за проследяване на нейното състояние.

В болницата, ако има съмнения за диагноза на извънматочна бременност, лекарите често прибягват до диагностична лапароскопия. Това е операция, при която под упойка се разглеждат органите на малкия таз с цел диагностика. Ако извънматочната бременност се потвърди, то диагностичната лапароскопия се превръща в лечебна манипулация.

В миналото единствен вариант за такава манипулация беше отстраняването на маточната тръба. Операцията се провежда по пътя на лапаротомията - коремна операция с отваряне на коремната кухина. С развитие на лапароскопската хирургия стана възможно провеждането на щадящи операции - при лапароскопския подход се осъществява достъп до вътрешните органи през няколко малки отвора на коремната кухина.

При лапароскопия може да се отстрани маточната тръба (тубектомия) или да се извърши пластична операция, при която се премахва оплодената яйцеклетка с възстановяване целостта на маточната тръба, като най-важен орган на репродуктивната система.

Какво трябва да направим след извънматочна бременност?

За по-леко протичане на следоперативния период и подобряване на състоянието на маточната тръба спомагат мадикаментозно лечение и физиотерапия (магнитотерапия). Дори в случай на тубектомия маточната тръба от противоположната страна се нуждае от терапия, най-вече в случай на силно вътреутробно кръвотечение.

След извънматочна бременност е необходимо особено внимание по въпросите на контрацепцията. Не е препоръчително забременяване в продължение на минимум 6 месеца след интервенцията. За да не възникват сериозни проблеми със зачеване, свързани с напроходимостта на маточните тръби, и за да не настъпи повторение на извънматочна бременност, за жената е необходимо да премине курс на възстановително лечение, включващ физиотерапевтични процедури и прием на медикаменти с противовъзпалително действие. Тези мерки ще спомогнат за бъдещото благополучно зачеване и износване на бебето.

Какви са основните причини за извънматочна бременност?

  • Най-често причина за извънматочна бременност се явяват прекарани в по-ранен жизнен етап възпалителни заболявания на органите на малкия таз, които водят до изменение във функционалното състояние и структурата на стените на маточните тръби: те загубват своята съкращаваща способност и не могат докрай да извършат транспортиране на оплодената яйцеклетка към матката. В резултат на това имплантацията настъпва в самата маточна тръба.

  • По-рядко причина за извънматочна бременност стават други фактори: изменение на свойствата на самата яйцеклетка, анатомични особености (твърде дълги и извити маточни тръби при недоразвита репродуктивна система -инфантилизъм).

  • Извънматочната бременност понякога се наблюдава и при използване на спомагателни репродуктивни технологии: стимулация на овулацията, екстракорпорално оплождане, и т.н.

При всички случаи трябва да се знае, че ранното диагностициране на извънматочната бременност е важен фактор в борбата с последиците от нея. Затова и при най-малко съмнение за такава, жената трябва незабавно да посети своя лекар с цел своевременно лечение.

Снимка: www.PublicDomainPictures.net
Статията първо е публикувана в http://www.mamatatkoiaz.bg/article/172/shto-e-to-izvanmatochna-bremennost-povedenie-i-prognoza