Какво представлява?

Лапароскопията е минимално инвазивна операция, представляваща оглед на органите в малкия таз и коремната кухина посредством лапароскоп – инструмент, съчетаващ оптична система и осветително тяло, който преминава през малък отвор в областта на пъпа. Лапароскопията се използва както като диагностично средство, така и като хирургичен метод, позволяващ извършването на редица гинекологични операции.

С развитието на съвременните технологии приложението на ѝ е широко във всички области на гинекологията, тъй като добре обучените специалисти могат да извършват почти всички видове гинекологични операции лапароскопски. За пациентите с репродуктивни проблеми лапароскопията е златен стандарт за оперативно лечение. Освен по-бързото възстановяване, лапароскопията дава възможно за стартиране на процедура за забременяване още от следващият месец. Същевременно значително се намалява опасността от сраствания в коремната кухина, които съпътстват класическите отворени операции.

Как се извършва?

Лапароскопията се извършва под действието на пълна анестезия, през коремната стена. През дупчици с размер около 5-10 мм в областта на пъпа се въвежда оптика за цялостен оглед на коремната кухина и малкия таз, а работните инструменти – през малки отвори в долната част на корема.
Лапароскопията започва с оглед на матката, яйчниците и маточните тръби, което дава възможност да се оценят степента и състоянието на патологичните промени. Лекарят, извършващ лапароскопията, може да осъществи оперативна корекция на всички органи в малкия таз, които се нуждаят от хирургическо лечение – матка, маточни тръби, яйчници. По време на операцията екипът следи на монитор своите действия, като операцията може да бъде записана във видео формат на електронен носител.

Кога се прилага диагностична лапароскопия?

- стерилитет, неизяснен с останалите диагностични средства;
- установяване проходимост на маточните тръби – изключително точен метод;
- диагностициране на сраствания, кисти, ендометриоза, ектопична бременност, лейомиоми, структурни аномалии;

Кога се прилага оперативна лапароскопия?

- заболявания на маточните тръби – тазово-възпалителна болест, ендометриоза, сраствания, извънматочна бременност;
- заболявания на яйчниците – кисти, поликистоза;
- заболявания на матката – миоми от външната страна на матката, някои вродени аномалии на матката;
- отстраняване на матката, корекция на нейното положение.

Какви са предимствата на лапароскопската операция спрямо отворената коремна операция (лапаротомия)?

- бързото възстановяване на пациентката;
- намаления болничен престой;
- минималната кръвозагуба;
- минималния оперативен травматизъм;
- ниската честота на постоперативни инфекции.

Какъв е минималният болничен престой?

2 дни